PL Szczecin Apartamenty

PL: POC Szczecin
Na elewacji Piastów Office Center wykorzystano kotwy BSA-S10.10.M630 do mocowania płyt granitowych grubości 20mm.
-więcej wkrótce.